• Historia

    w drogach od 1987 roku

    Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z siedzibą w Katowicach istnieje w różnych formach organizacyjnych i prawnych od 1987 roku. I tak, od 1987 do 1989 roku działało jako działalność wykonywana osobiście przez właściciela – dra inż. Grzegorza Nowaczyka. W latach 1989 do 1991 działało na zasadzie zgłoszenia wykonywania tzw. „wolnego zawodu” przez właściciela. We wrześniu 1991, w związku ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji prywatnych podmiotów gospodarczych, nastąpił wpis firmy do Rejestru Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W latach 1991 do 1998 firma działała pod nazwą „Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego”. We wrześniu 1998 roku nastąpiła zmiana zapisu w zgłoszeniu działalności gospodarczej, nadająca firmie nazwę Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT. W tym roku nazwa i logo zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. W styczniu 2005 roku Biuro zmieniło swoją siedzibę z Siemianowic Śląskich na Katowice, tym samym nastąpiła zmiana organu rejestracyjnego – stał się nim Urząd Miejski w Katowicach. Po 22 latach działalności z dniem 01.09.2009, nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę prawa handlowego: TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nazwa firmy i logo pozostają niezmienne. Nowa spółka jest następcą prawnym firmy BPBK TRAKT, w związku z wniesieniem dotychczasowej firmy aportem do nowej spółki (sukcesja generalna) udało się utrzymać kontynuację prawną firmy istniejącej na rynku od 1987 roku. Spółka TRAKT została wpisana do KRS pod numerem 0000330791 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód. Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Biuro wdrożyło System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy EN ISO 9001: 2000 W ciągu całego okresu działalności zaprojektowaliśmy wiele znaczących inwestycji drogowych na terenie całej Polski

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z siedzibą w Katowicach istnieje w różnych formach organizacyjnych i prawnych od 1987 roku. I tak, od 1987 do 1989 roku działało jako działalność wykonywana osobiście przez właściciela – dra inż. Grzegorza Nowaczyka. W latach 1989 do 1991 działało na zasadzie zgłoszenia wykonywania tzw. „wolnego zawodu” przez właściciela. We wrześniu 1991, w związku ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji prywatnych podmiotów gospodarczych, nastąpił wpis firmy do Rejestru Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W latach 1991 do 1998 firma działała pod nazwą „Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego”. We wrześniu 1998 roku nastąpiła zmiana zapisu w zgłoszeniu działalności gospodarczej, nadająca firmie nazwę Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT. W tym roku nazwa i logo zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. W styczniu 2005 roku Biuro zmieniło swoją siedzibę z Siemianowic Śląskich na Katowice, tym samym nastąpiła zmiana organu rejestracyjnego – stał się nim Urząd Miejski w Katowicach. Po 22 latach działalności z dniem 01.09.2009, nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę prawa handlowego: TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nazwa firmy i logo pozostają niezmienne. Nowa spółka jest następcą prawnym firmy BPBK TRAKT, w związku z wniesieniem dotychczasowej firmy aportem do nowej spółki (sukcesja generalna) udało się utrzymać kontynuację prawną firmy istniejącej na rynku od 1987 roku. Spółka TRAKT została wpisana do KRS pod numerem 0000330791 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód.

Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Biuro wdrożyło System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy EN ISO 9001: 2000
W ciągu całego okresu działalności zaprojektowaliśmy wiele znaczących inwestycji drogowych na terenie całej Polski, większe z nich są wymienione w zakładce projekty.