Historia

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z siedzibą w Katowicach istnieje w różnych formach organizacyjnych i prawnych od 1987 roku. I tak, od 1987 do 1989 roku działało jako działalność wykonywana osobiście przez właściciela – dra inż. Grzegorza Nowaczyka. W latach 1989 do 1991 działało na zasadzie zgłoszenia wykonywania tzw. “wolnego zawodu” przez właściciela. We wrześniu 1991, w związku ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji prywatnych podmiotów gospodarczych, nastąpił wpis firmy do Rejestru Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W latach 1991 do 1998 firma działała pod nazwą “Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego”. We wrześniu 1998 roku nastąpiła zmiana zapisu w zgłoszeniu działalności gospodarczej, nadająca firmie nazwę Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT. W tym roku nazwa i logo zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. W styczniu 2005 roku Biuro zmieniło swoją siedzibę z Siemianowic Śląskich na Katowice, tym samym nastąpiła zmiana organu rejestracyjnego – stał się nim Urząd Miejski w Katowicach. Po 22 latach działalności z dniem 01.09.2009, nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę prawa handlowego: TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nazwa firmy i logo pozostają niezmienne. Nowa spółka jest następcą prawnym firmy BPBK TRAKT, w związku z wniesieniem dotychczasowej firmy aportem do nowej spółki (sukcesja generalna) udało się utrzymać kontynuację prawną firmy istniejącej na rynku od 1987 roku. Spółka TRAKT została wpisana do KRS pod numerem 0000330791 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód.

Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Biuro wdrożyło System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy EN ISO 9001: 2000
W ciągu całego okresu działalności zaprojektowaliśmy wiele znaczących inwestycji drogowych na terenie całej Polski.

Oferta

Biuro TRAKT wykonuje kompleksowe opracowania projektowe w zakresie budownictwa komunikacyjnego, na różnych etapach procesu inwestycyjnego:

 • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
 • koncepcje programowo-przestrzenne,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • dokumenty przetargowe,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • analizy wykonalności,
 • analizy ekonomiczne z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji.

Biuro prowadzi w imieniu Inwestora procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na każdym etapie inwestycji oraz świadczy usługi konsultingowe.

Trakt sp. z o.o. sp. k.

Projektujemy drogi od 1987 roku, 120 pracowników, dwa oddziały, ponad tysiąc wypuszczonych projektów.

Certyfikaty i nagrody

W trzydziestoletniej działalności naszej firmy wykonaliśmy wiele projektów. Współpraca z Generalnymi Dyrekcjami Dróg i Autostrad w różnych częściach kraju przekłada się na referencje uzyskane od naszych zleceniodawców, między innymi: GDDKiA Katowice, GDDKiA Kielce, GDDKiA
Kraków, GDDKiA Lódź, GDDKiA Opole, GDDKiA Rzeszów, GDDKiA Wrocław

BPBK Trakt uzyskał nagrody Firma Fair Play (2004, 2005, 2007), Business Centre Club (2004), Medal Europejski (2005, 2006, 2007), Gazele Biznesu (2005), Certyfikat Najwyższej Jakości (2006), Teraz Polska 2006, Gratulacje Marszałka Woj. Śląskiego 2007, Gratulacje Prezydenta RP 2006, Certyfikat ISO (2006, 2007), Orły Polskiego Budownictwa 2009

Zyskaliśmy również uznanie MZGK Bytom, KWK Powstańców Śląskich, RPWiK Bytom, UM Tarnowskie Góry, UM Siemianowice Śląskie, UM Czeladź, UM Piekary Śląskie, Ikea Polska, Transprojekt Poznań, MZD Bielsko-Biała, ZGSI Warszawa, Mac Donald, DVH, Avax, Budimex.

Misja i wartości

Misja

Misją BiuraTRAKT jest dostarczanie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych usług projektowych w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Wysiłki zespołu TRAKT nakierowane są na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, poprzez dostarczanie klientowi usług projektowych spełniających najwyższe światowe standardy, dobór rozwiązań projektowych najlepiej odpowiadających specyfice zadania. Wysoko specjalizowane usługi, które świadczymy mają zapewnić naszym klientom szybką i sprawną realizację zadań. Naszym celem nadrzędnym jest konsekwentny długofalowy rozwój poprzez profesjonalizm naszych Pracowników, jak również – a może przede wszystkim – stworzenie możliwości spełnienia Ich oczekiwań i ambicji zawodowych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki nowoczesnym i skutecznym mechanizmom zarządzania Firmą, dostosowanym do potrzeb Klientów i Pracowników. Doskonałość biznesu to jego efektywność, a efektywność to umiejętne zarządzanie, wiedza i możliwość zapewnienia ciągłości działania oraz rozwoju. Wierzymy, że jedynie poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie jej stosowania, możliwe jest świadome i dojrzałe budowanie trwałych wartości – zarówno ekonomicznych jak i niematerialnych, takich jak satysfakcja, prestiż oraz wizerunek marki.

Wartości

Nasza misja i wartości wyznaczają standardy naszych zachowań, relacji z klientami, partnerami, pracownikami i wskazuja kierunek strategii biznesowej. Naszymi fundamentalnymi wartościami są: skuteczność i otwartość poprzez podejmowanie się zadań trudnych i nietypowych, profesjonalizm działania, innowacyjność, kreatywne rozwiązywanie problemów, kompleksowość, jakość, praca zespołowa – znakomite rozwiązania w gronie ambitnych projektantów, uczciwość biznesowa w stosunku do Klienta jak i Partnerów. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę profesjonalnego działania, która zakłada zrozumienie potrzeb i preferencji Klientów, terminową realizację usług w uzgodnionych wcześniej terminach, a w szczególnych przypadkach realizację zadań w tempie ekspresowym. A wszystko to – ku coraz większej satysfakcji Klientów.

Klienci

Głównymi klientami Biura TRAKT są jednostki administracji rządowej oraz samorządowej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziały GDDKiA w całej Polsce, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Urzędy Miast i Gmin, oraz inwestorzy zagraniczni.

Partnerzy

Biuro TRAKT stale współpracuje z szerokim gronem ekspertów i specjalistów z instytutów badawczych, wyższych uczelni, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz wybitnymi specjalistami z firm partnerskich: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska. W biurze odbywają praktyki studenckie i staże zawodowe studenci Politechniki Ślaskiej.

Współpraca

Biuro TRAKT realizując zadania na terenie całego kraju, stale rozszerza bazę partnerów/podwykonawców. Zapraszamy zainteresowane współpracą firmy do przesyłania ofert.

Wykonane projekty

W ciągu wszystkich lat działalności nasze biuro wykonało około 700 projektów i opracowań, od małych dróg osiedlowych po autostrady i drogi ekspresowe, poniżej prezentujemy projekty z kilku ostatnich lat:

 • Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 • DK50 – budowa obwodnicy Kołbieli (STEŚ)
 • S10 – projekt przebudowy węzłów drogowych
 • DW 678 – budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od m. Horodniany do m. Markowszczyzna (P&B)
 • S7 – obwodnica Radomia (P&B)
 • S19 – budowa drogi ekspresowej na odcinku Ploski – Chlebczyn (STEŚ)
 • S61 – budowa drogi ekspresowej na odcinku Koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko (granica państwa) (KP)
 • S6 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Kiełpino” – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (P&B)
 • A1 – budowa autostrady, odcinek F: węzeł „Rząsawa” – węzeł „Blachownia” (P&B)
 • A1 – budowa autostrady, odcinek G: węzeł „Blachownia” – węzeł „Zawodzie” (P&B)
 • S6 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Goleniów Północ” – początek obwodnicy m.Nowogard (P&B)
 • S61 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Śniadowo” – węzeł „Łomża Południe” (KP)
 • S3 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Kaźmierzów” – węzeł „Lubin Północ” (P&B)
 • S3 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Lubin Południe” – węzeł „Legnica Południe (A4)” (P&B)
 • S3 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Gaworzyce” – węzeł „Kaźmierzów” (P&B)
 • S3 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Nowa Sól Południe” – węzeł „Gaworzyce” (P&B)
 • S5 – budowa drogi ekspresowej na odcinku od Korzeńska (km 108+758) do km 123+700 (P&B)
 • DK15 i DK25 – budowa Obwodnica Inowrocławia Etap I (P&B)
 • DK81 – Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV
 • DK28 – budowa obwodnicy Sanoka Etap I (KP)
 • S6 – budowa drogi ekspresowej na odcinkach: obwodnica m. Sławno oraz węzeł „ Warszkowo” – węzeł „Słupsk Zachód” (KP)
 • DK77 – budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska (KP)
 • Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej
 • S6 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „ Kołobrzeg Wschód” – węzeł „Bielice” (KP)
 • S6 – budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „ Goleniów Północ” – początek obwodnicy m. Nowogard (KP)
 • S7 – określenie przebiegu płn. wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 (STEŚ)