Misja

Misją BiuraTRAKT jest dostarczanie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych usług projektowych w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Wysiłki zespołu  TRAKT nakierowane są na  osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, poprzez dostarczanie klientowi usług projektowych spełniających najwyższe światowe standardy, dobór rozwiązań projektowych najlepiej odpowiadających specyfice zadania. Wysoko specjalizowane usługi, które świadczymy mają zapewnić naszym klientom szybką i sprawną realizację zadań.

Naszym celem nadrzędnym jest konsekwentny długofalowy rozwój poprzez profesjonalizm naszych Pracowników, jak również – a może przede wszystkim – stworzenie możliwości spełnienia Ich oczekiwań i ambicji zawodowych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki nowoczesnym i skutecznym mechanizmom zarządzania Firmą, dostosowanym do potrzeb Klientów i Pracowników.

Doskonałość biznesu to jego efektywność, a efektywność to umiejętne zarządzanie, wiedza i możliwość zapewnienia ciągłości działania oraz rozwoju. Wierzymy, że jedynie poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie jej stosowania, możliwe jest świadome i dojrzałe budowanie trwałych wartości – zarówno ekonomicznych jak i niematerialnych, takich jak satysfakcja, prestiż oraz wizerunek marki.

Wartości

Nasza misja i wartości wyznaczają standardy naszych zachowań, relacji z klientami, partnerami, pracownikami i wskazuja kierunek strategii biznesowej.
Naszymi fundamentalnymi wartościami są:

  • skuteczność i otwartość poprzez podejmowanie się zadań trudnych i nietypowych,
  • profesjonalizm działania,
  • innowacyjność,
  • kreatywne rozwiązywanie problemów,
  • kompleksowość,
  • jakość,
  • praca zespołowa – znakomite rozwiązania w gronie ambitnych projektantów,
  • uczciwość biznesowa w stosunku do Klienta jak i Partnerów.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę profesjonalnego działania, która zakłada zrozumienie potrzeb i preferencji Klientów, terminową realizację usług w uzgodnionych wcześniej terminach, a w szczególnych przypadkach realizację zadań w tempie ekspresowym. A wszystko to – ku coraz większej satysfakcji Klientów.