Historia

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z siedzibą w Katowicach istnieje w różnych formach organizacyjnych i prawnych od 1987 roku. I tak, od 1987 do 1989 roku działało jako działalność wykonywana osobiście przez właściciela – dra inż. Grzegorza Nowaczyka. W latach 1989 do 1991 działało na zasadzie zgłoszenia wykonywania tzw. “wolnego zawodu” przez właściciela. We wrześniu 1991, w związku ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji prywatnych podmiotów gospodarczych, nastąpił wpis firmy do Rejestru Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W latach 1991 do 1998 firma działała pod nazwą “Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego”. We wrześniu 1998 roku nastąpiła zmiana zapisu w zgłoszeniu działalności gospodarczej, nadająca firmie nazwę Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT. W tym roku nazwa i logo zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. W styczniu 2005 roku Biuro zmieniło swoją siedzibę z Siemianowic Śląskich na Katowice, tym samym nastąpiła zmiana organu rejestracyjnego – stał się nim Urząd Miejski w Katowicach. Po 22 latach działalności z dniem 01.09.2009, nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę prawa handlowego: TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nazwa firmy i logo pozostają niezmienne. Nowa spółka jest następcą prawnym firmy BPBK TRAKT, w związku z wniesieniem dotychczasowej firmy aportem do nowej spółki (sukcesja generalna) udało się utrzymać kontynuację prawną firmy istniejącej na rynku od 1987 roku. Spółka TRAKT została wpisana do KRS pod numerem 0000330791 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód.

Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Biuro wdrożyło System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy EN ISO 9001: 2000
W ciągu całego okresu działalności zaprojektowaliśmy wiele znaczących inwestycji drogowych na terenie całej Polski, większe z nich są wymienione w zakładce projekty.

Klienci partnerzy współpraca

Klienci

Głównymi klientami Biura TRAKT są jednostki administracji rządowej oraz samorządowej:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Oddziały GDDKiA w całej Polsce,
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich,
 • Urzędy Miast i Gmin,
 • oraz inwestorzy zagraniczni.


Partnerzy

Biuro TRAKT stale współpracuje z szerokim gronem ekspertów i specjalistów z instytutów badawczych, wyższych uczelni,  zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz wybitnymi specjalistami z firm partnerskich:

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Wrocławska.

W biurze odbywają praktyki studenckie i staże zawodowe studenci Politechniki Ślaskiej.

Współpraca

Biuro TRAKT realizując  zadania na terenie całego kraju, stale rozszerza bazę partnerów/podwykonawców. Zapraszamy zainteresowane współpracą firmy do przesyłania ofert

Misja i wartości

Misja

Misją BiuraTRAKT jest dostarczanie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych usług projektowych w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Wysiłki zespołu TRAKT nakierowane są na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, poprzez dostarczanie klientowi usług projektowych spełniających najwyższe światowe standardy, dobór rozwiązań projektowych najlepiej odpowiadających specyfice zadania. Wysoko specjalizowane usługi, które świadczymy mają zapewnić naszym klientom szybką i sprawną realizację zadań.

Naszym celem nadrzędnym jest konsekwentny długofalowy rozwój poprzez profesjonalizm naszych Pracowników, jak również – a może przede wszystkim – stworzenie możliwości spełnienia Ich oczekiwań i ambicji zawodowych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki nowoczesnym i skutecznym mechanizmom zarządzania Firmą, dostosowanym do potrzeb Klientów i Pracowników.

Doskonałość biznesu to jego efektywność, a efektywność to umiejętne zarządzanie, wiedza i możliwość zapewnienia ciągłości działania oraz rozwoju. Wierzymy, że jedynie poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie jej stosowania, możliwe jest świadome i dojrzałe budowanie trwałych wartości – zarówno ekonomicznych jak i niematerialnych, takich jak satysfakcja, prestiż oraz wizerunek marki.

Wartości

Nasza misja i wartości wyznaczają standardy naszych zachowań, relacji z klientami, partnerami, pracownikami i wskazuja kierunek strategii biznesowej.
Naszymi fundamentalnymi wartościami są:

 • skuteczność i otwartość poprzez podejmowanie się zadań trudnych i nietypowych,
 • profesjonalizm działania,
 • innowacyjność,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • kompleksowość,
 • jakość,
 • praca zespołowa – znakomite rozwiązania w gronie ambitnych projektantów,
 • uczciwość biznesowa w stosunku do Klienta jak i Partnerów.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę profesjonalnego działania, która zakłada zrozumienie potrzeb i preferencji Klientów, terminową realizację usług w uzgodnionych wcześniej terminach, a w szczególnych przypadkach realizację zadań w tempie ekspresowym. A wszystko to – ku coraz większej satysfakcji Klientów.

Certyfikaty i nagrody

W trzydziestoletniej działalności naszej firmy wykonaliśmy wiele projektów. Współpraca z Generalnymi Dyrekcjami Dróg i Autostrad w różnych częściach kraju przekłada się na referencje uzyskane od naszych zleceniodawców, między innymi: GDDKiA Katowice, GDDKiA Kielce, GDDKiA
Kraków, GDDKiA Lódź, GDDKiA Opole, GDDKiA Rzeszów, GDDKiA Wrocław

BPBK Trakt uzyskał nagrody Firma Fair Play (2004, 2005, 2007), Business Centre Club (2004), Medal Europejski (2005, 2006, 2007), Gazele Biznesu (2005), Certyfikat Najwyższej Jakości (2006), Teraz Polska 2006, Gratulacje Marszałka Woj. Śląskiego 2007, Gratulacje Prezydenta RP 2006, Certyfikat ISO (2006, 2007), Orły Polskiego Budownictwa 2009

Zyskaliśmy również uznanie MZGK Bytom, KWK Powstańców Śląskich, RPWiK Bytom, UM Tarnowskie Góry, UM Siemianowice Śląskie, UM Czeladź, UM Piekary Śląskie, Ikea Polska, Transprojekt Poznań, MZD Bielsko-Biała, ZGSI Warszawa, Mac Donald, DVH, Avax, Budimex.

Publikacje

 • Nowaczyk G.: Zmniejszenie wpływu eksploatacji górniczej na konstrukcję drogową. Drogownictwo nr 4/87, 5/87, 6 /87, Warszawa 1987 r.
 • Nowaczyk G., Leśko M.: Ocena istniejących i nowych warunków oraz sprzętu do badań pełzania betonów asfaltowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 1131, Gliwice 1991 r.
 • Nowaczyk G.: Nowa aparatura do badania pełzania mas bitumicznych. Referat na seminarium naukowym Sekcji Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice 2. grudnia 1991 r.
 • Nowaczyk G., Leśko M.: Ocena jakości mas bitumicznych produkowanych przez Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mikołowie na bazie oceny pełzania betonów asfaltowych. Praca naukowa, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice 1992 r.
 • Nowaczyk G.: Niektóre aspekty projektowania odwodnienia jezdni na łukach pionowych. Drogownictwo nr 7/97, Warszawa 1997 r.
 • Nowaczyk G., Wieczorek B.: Analiza przydatności dotychczas stosowanych modeli reologicznych do oceny zjawiska pełzania w betonach asfaltowych. Drogownictwo nr 8/99 i 10/99, Warszawa 1999 r.
 • Nowaczyk G.: Metoda określania parametrów reologicznych mas bitumicznych na podstawie quasi-ciągłego badania pełzania skończonego pod obciążeniem statycznym. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2000 r.
 • Nowaczyk G.: Doświadczenia w projektowaniu dróg krajowych w ramach Programu Rehabilitacji Dróg Krajowych oraz innych programów realizowanych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Instytucji Finansowych. Referat na Konferencji “Jakość w odnowach dróg krajowych”. Józefów 2 – 3 marca 2005 r.
 • Tataruch A., Witman M.: Omówienie ważniejszych wymagań technicznych stawianych modernizowanym, nowoprojektowanym drogom w świetle obowiązujących przepisów. Referat na I. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Nowaczyk G., Radecka-Pach J.: Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnień. Referat na I. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Czauderna M., Smylla K.: Stosowane technologie oraz zasady ich doboru z uwzględnieniem potrzeb remontowych nawierzchni. Referat na I. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Nowaczyk G.: Dobór technologii i opracowanie dokumentacji. Referat na II. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 marca 2006 r.
 • Smylla K.: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych. Referat na II. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 marca 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Ile osi? Metody wyznaczania ilości osi obliczeniowych w określeniu kategorii ruchu. “Autostrady” nr 3/2006, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Ile osi? Metody wyznaczania ilości osi obliczeniowych w określeniu kategorii ruchu – cz. 2. “Autostrady” nr 10/2006, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Dobór technologii do budowy, naprawy, modernizacji i wzmocnienia nawierzchni asfaltowych. Referat na III. Konferencji “Samorządowe Seminarium Drogowe”. Ustroń 21 – 24 listopada 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Możliwości kształtowania polityki innowacyjności w biurze projektów w aspekcie uwarunkowań rynkowych. Referat na konferencji GAPP “Możliwości stosowania nowych technologii w budowie i utrzymaniu dróg w świetle ustawy o zamówieniach publicznych”. Katowice 23. listopada 2006 r.