STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA:

Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

Poniżej prezentujemy rozpatrywane warianty obwodnicy.

1_726_Stes_I_sytuacja_wariant_W1
2_726_Stes_I_sytuacja_wariant_W2
3_726_Stes_I_sytuacja_wariant_W2a
4_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W1_wer1
5_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W1_wer2
6_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W2_wer1
7_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W2_wer2
8_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W2a_wer1
9_726_Stes_I_koncepcja_wezla_W2a_wer2
726_zal.01_201801_ulotka_informacyjna