OBECNY ETAP ZADANIA
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO i PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S5 NA ODCINKU

ORNOWO – WIRWAJDY

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
O
ddział w Olsztynie
al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

Rys. 1 Lokalizacja projektowanej drogi ekspresowej.

Rys.2 Przebieg projektowanej drogi.

Rys. 3 Proponowany przekrój drogi ekspresowej:

Plan sytuacyjny:

Zakres przedsięwzięcia:

 • budowa drogi ekspresowej S5 o długości około 5,3 km

 • budowa węzła drogowego Ostróda Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 15

 • budowa skrzyżowania na końcu planowanego odcinka drogi S5 z drogą krajową nr 16

 • budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej i dróg przebudowywanych

 • budowa przepustów hydrologicznych i ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt lub płazów)

 • budowa odwodnienia projektowanych dróg oraz obiektów inżynierskich

 • budowa dróg obsługujących teren przyległy

 • przebudowa dróg poprzecznych kolidujących z S5

 • budowa oświetlenia

 • budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska, m.in.:

  • ekranów akustycznych

  • przejść dla zwierząt

  • ogrodzeń całej drogi ekspresowej

  • urządzeń oczyszczających i zbiorników

  • pasów zieleni izolacyjno – osłonowej

 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem

 • budowa urządzeń infrastruktury technicznej

 • wykonanie urządzeń BRD w tym znaków zmiennej treści, oświetlenia drogowego, organizacji ruchu, barier i poręczy, osłon przeciwolśnieniowych

 • dostosowanie istniejącej DK16 do przyszłej funkcji i klasy drogi

 • przebudowa/remont obiektów inżynierskich

 • rozbiórka obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją

 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją a także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego

 • likwidacja przyłączy w obiektach przeznaczonych do rozbiórki

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi S (droga ekspresowa)

 • długość projektowanego odcinka wynosi ok 5,3 km

 • prędkość projektowa 100 km/h

 • konstrukcja nawierzchni:

  • drogi ekspresowej – beton asfaltowy

  • dróg stanowiących dojazd do pól i lasów – kruszywo

  • dróg pozostałych – beton asfaltowy

 • dostępność wyłącznie poprzez węzeł drogowy z DK15 oraz skrzyżowanie z DK16

 • przekrój poprzeczny 2×2 – dwie jezdnie każda po dwa pasy ruchu, każda jezdnia o szerokości 7 m, pas awaryjny o szerokości 2,5 m, pas dzielący o szerokości 5,0 m (w tym opaski wewnętrzne 0,5 m)

Ostatnia aktualizacja : 28.02.2019 11:03