Klienci

Głównymi klientami Biura TRAKT są jednostki administracji rządowej oraz samorządowej:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Oddziały GDDKiA w całej Polsce,
  • Zarządy Dróg Wojewódzkich,
  • Urzędy Miast i Gmin,
  • oraz inwestorzy zagraniczni.


Partnerzy

Biuro TRAKT stale współpracuje z szerokim gronem ekspertów i specjalistów z instytutów badawczych, wyższych uczelni,  zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz wybitnymi specjalistami z firm partnerskich:

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Wrocławska.

W biurze odbywają praktyki studenckie i staże zawodowe studenci Politechniki Ślaskiej.

Współpraca

Biuro TRAKT realizując  zadania na terenie całego kraju, stale rozszerza bazę partnerów/podwykonawców. Zapraszamy zainteresowane współpracą firmy do przesyłania ofert.