Pracownia drogowa

Specjalistyczna pracownia inżynierii drogowej realizuje wszystkie stadia dokumentacji technicznej budowy i przebudowy, w szczególności autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania projektowe. Kadrę inżynierską zatrudnioną w 6 zespołach projektowych, wspomaga zespół sprawdzający w skład którego wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem projektowym i wykonawczym.

  • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
  • koncepcje programowe,
  • projekty budowlane i wykonawcze,
  • dokumenty przetargowe,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  • analizy wykonalności,
  • analizy ekonomiczne z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji.

Realizacja prac projektowych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem technik komputerowych, niezbędnych do nowoczesnego projektowania dróg. Biuro pracuje w oparciu o oprogramowanie dedykowane (opracowane przez Autodesk, z użyciem własnych elementów programowych), które zawierają szeroką gamę zaawansowanych narzędzi do projektowania przebiegu sytuacyjnego i wysokościowego trasy, opierającego się na numerycznym modelu terenu. Obliczenia konstrukcji drogowej wykonywane są za pomocą metod mechanistycznych – metodą Kryterium Instytutu Asfaltowego (USA), na bazie własnych programów kalkulacyjnych oraz metodą Shell na bazie oprogramowania SPDM, opracowanego przez Shell Reserch Laboratory.