1. Pracownia drogowa

Specjalistyczna pracownia inżynierii drogowej realizuje wszystkie stadia dokumentacji technicznej budowy i przebudowy, w szczególności autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania projektowe. Kadrę inżynierską zatrudnioną w 6 zespołach projektowych, wspomaga zespół sprawdzający w skład którego wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem projektowym i wykonawczym.
studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
koncepcje programowe,
projekty budowlane i wykonawcze,
dokumenty przetargowe,
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
analizy wykonalności,
analizy ekonomiczne z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji.
Realizacja prac projektowych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem technik komputerowych, niezbędnych do nowoczesnego projektowania dróg. Biuro pracuje w oparciu o oprogramowanie dedykowane (opracowane przez Autodesk, z użyciem własnych elementów programowych), które zawierają szeroką gamę zaawansowanych narzędzi do projektowania przebiegu sytuacyjnego i wysokościowego trasy, opierającego się na numerycznym modelu terenu. Obliczenia konstrukcji drogowej wykonywane są za pomocą metod mechanistycznych – metodą Kryterium Instytutu Asfaltowego (USA), na bazie własnych programów kalkulacyjnych oraz metodą Shell na bazie oprogramowania SPDM, opracowanego przez Shell Reserch Laboratory.

Next Step

4. User Testing

Vestibulum eleifend tincidunt augue tempor congue. Maecenas ornare ac justo in daped. Sed consequat, sapien ac dapibus pellentesque, dui dolor varius, venenatis consequat sapien nibh ut augue.

get started

3. Building Solutions

Vestibulum eleifend tincidunt augue tempor congue. Maecenas ornare ac justo in daped. Sed consequat, sapien ac dapibus pellentesque, dui dolor varius, venenatis consequat sapien nibh ut augue.

next step

2. Prototyping

s an ultimate WordPress theme ready to tell your story with style. This theme has full screen background image and video option which can be combined with slider, portfolio, gallery or even e-commerce setup. This theme can become the next big thing your business, application, software, agency or any oth

Next step

Our Workflow

Vestibulum eleifend tincidunt augue tempor congue. Maecenas ornare ac justo in dapibus. Sed consequat, sapien ac dapibus pellentesque.

View Workflow