Harmonogram realizacji

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie projektowanie i budowa w latach 2022-2027

2023

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięcia

2023

Decyzje niezbędne do realizacji Zadania

2022 - 2024

Projekt budowlany

2024

Zgoda na realizacje przedsięwzięcia (ZRID)

2025

Roboty budowlane

2025 - 2027

Nadzór

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE BUDOWĘ:

 • drogi jednojezdniowej klasy technicznej G,
 • węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą krajową,
 • skrzyżowań z drogami istniejącymi,
 • obiektów inżynierskich,
 • dróg obsługujących,
 • elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • innych obiektów i elementów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji.

 

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

DROGA GŁÓWNA:
 • Projektowana obwodnica jest drogą klasy G (1/2),
 • Prędkość projektowa Vp=50 km/h,
 • Szerokość jezdni 7,00 m,
 • Szerokość poboczy gruntowych 1,50 m,
 • Skrajnia pionowa 4,7 m.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Na realizacje zadania zostało zapewnione dofinansowanie w kwocie 100 000 000 zł.

Zobacz więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Aktualności