Przewidywany Harmonogram realizacji:

III kwartał 2024

Zakończenie prac nad Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym

I kwartał 2025

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

IV kwartał 2025 - II kwartał 2027

Opracowanie koncepcji programowej dla wariantu trasy dla którego została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

II kwartał 2027 - IV kwartał 2027

Przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót w systemie "Projektuj i buduj"

II kwartał 2029

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

II kwartał 2029 – III kwartał 2031

Realizacja inwestycji.

Celem inwestycji jest:

  • poprawa przepustowości i warunków ruchu na sieci dróg w Olsztynie i Dywitach,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawa warunków życia mieszkańców Olsztyna i Dywit,
  • poprawa warunków ruchu tranzytowego,
  • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Olsztyna i okolic.

Analizowane warianty

Korytarz zachodni obwodnicy Olsztyna: początek analizowanych wariantów w rejonie Spręcowa, koniec w rejonie ronda w Kudypach, na obwodnicy południowej Olsztyna

WO1 – długość około 14,52km
WO2 – długość około 14,16km
WO4 – długość około 14,36km

PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020 – 2030

Program budowy 100 obwodnic ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas, a także poprawę przepustowości sieci drogowej. Ministerstwo Infrastruktury opracowało plan, według którego w latach 2020 – 2030 w Polsce ma powstać 100 obwodnic o łącznej długości około 820 km. Na realizację zadań rząd przeznaczy 28 mld zł. Program zakłada powstanie dróg o najlepszych parametrach technicznych, uwzględnione zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pozwalające także na bezpieczny ruch pieszych. Przy wyborze lokalizacji inwestycji zostały uwzględnione względy organizacji ruchu, takie jak natężenie ruchu, przepustowość czy ilość ruchu ciężkiego, a także względy bezpieczeństwa, takie jak poziom wypadkowości i liczba ofiar wypadków. Inwestycje mają również zapewnić połączenie z państwami sąsiednimi oraz zrównoważony rozwój kraju.

Aktualności

Wskazano warianty do dalszych prac

Wskazano warianty do dalszych prac W dniu 08.02.2023 r. Zespół oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (ZOPI) ocenił zaprezentowane przez projektantów Studium korytarzowe (SK) pod względem poprawności analiz, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Dowiedz się więcej…