Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63.

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
reprezentowanym przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
ul. Al Warszawska 89
10-083 Olsztyn


www.gddkia.gov.pl

  1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63, w celu wyznaczenia przebiegów wariantów obwodnicy miasta Pisz. Kolejnym etapem będzie uszczegółowienie rozwiązań dotyczących geometrii dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich oraz granic terenowych dla zadania inwestycyjnego.
  2. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu aktualnych map terenów, przez które będą wyznaczane warianty obwodnicy oraz inwentaryzacja przyrodnicza.

Data rozpoczęcia prac projektowych: 26.05.2021 rok