PLANOWANE TERMINY STEŚ

II kwartał 2024

II-ga tura spotkań ze społeczeństwem

II półrocze 2024

Złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)

16 miesięcy

procedura DSU

06.03.2026 r.

zakończenie Umowy

Opis inwestycji

Cel ogólny opracowania objęty niniejszym zleceniem polega na przeanalizowaniu możliwych wariantów przebiegu inwestycji oraz powiązania jej z układem dróg istniejących, budowanych i projektowanych oraz przeanalizowanie wariantów zmian w układzie komunikacyjnym. Rezultatem realizacji celu jest wybór najkorzystniejszego wariantu trasy, na który uzyskana zostanie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • odciążenie aglomeracji warszawskiej, w tym miasta stołecznego Warszawa, od ruchu tranzytowego,
  • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji.

Inwestycja powinna poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg w skali ponadregionalnej, obniżyć koszty transportu osób i towarów oraz umożliwić wyprzedzająco rozwiązanie możliwych do przewidzenia potrzeb w zakresie nowych funkcjonalności sieci drogowej, związanych z rozwojem ekonomicznym kraju.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim powiaty: sochaczewski, żyrardowski, grodziski, grójecki, piaseczyński.

Podstawowe parametry techniczne

Odcinek drogi ekspresowej S50; (odcinek od DK92 do A2)

• Klasa techniczna: S
• Prędkość projektowa: Vp= 120 km/h
• Przekrój drogowy: wstępnie 2x3 (zostanie przyjęty na podstawie analizy prognozy ruchu)
• Szerokości pasów ruchu: wstępnie 3,75 m (do określenia na późniejszym etapie prac projektowych)
• Szerokość pasa awaryjnego : 2,50m
• Połączenia z istniejącą siecią drogową wyłącznie poprzez węzły drogowe
• Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

Odcinek autostrady A50; (odcinek od A2 do S7)

• Klasa techniczna: A
• Prędkość projektowa: Vp= 120 km/h
• Przekrój drogowy: wstępnie 2x3 (zostanie przyjęty na podstawie analizy prognozy ruchu)
• Szerokości pasów ruchu: wstępnie 3,75 m (do określenia na późniejszym etapie prac projektowych)
• Szerokość pasa awaryjnego : 2,50m
• Połączenia z istniejącą siecią drogową wyłącznie poprzez węzły drogowe
• Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

Aktualności