AKCJA INFORMACYJNA NR 1, marzec 2023

Materiały do pobrania.

Harmonogram inwestycji.

Plan orientacyjny.

Plany sytuacyjne dla trzech wariantów.

Formularz.

Odszkodowania.

Opinie należy przekazywać na udostępnionych poniżej formularzach:

W wyniku dotychczas przeprowadzonej serii spotkań informacyjnych, które dotyczyły wstępnych prac koncepcyjnych dla planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), podjęliśmy decyzję o ich czasowym zawieszeniu. Terminy kolejnych spotkań informacyjnych ustalimy, po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne.

Obecnie projektanci pracują nad opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego celem jest wskazanie optymalnych wariantów przebiegu tej drogi.

Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały nam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz. Dotyczyć one będą m.in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych, uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów. Bierzemy przy tym pod uwagę szczególny charakter tej części Mazowsza oraz potencjalną skalę oddziaływania planowanych inwestycji.

O wznowieniu spotkań będziemy informować.

Dziękujemy za dotychczasowe głosy i czekamy na kolejne opinie. W ramach prac projektowych dla OAW od DK92 do S7 można je składać pocztą e-mail na adres: oaw-dk92-s7@trakt.eu lub pocztą tradycyjną na adres: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice. Termin upływa 28 marca br. a materiały informacyjne wraz z formularzem dostępne są na stronie internetowej: www.trakt.eu/oaw-dk92-s7.