• Od 1987 roku zajmujemy się kompleksowym projektowaniem drogowych układów komunikacyjnych oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem. Biuro oferuje pełny zakres prac projektowych – poczynając od prognoz ruchu metodą modelowania sieciowego, poprzez analizy i symulacje ruchu, do konkretnych rozwiązań projektowych w fazie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, kończąc na nadzorach autorskich i inwestorskich.

    w trakcie opracowania wykonane projekty

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 35-lecia istnienia naszej Firmy otrzymaliśmy gratulacje oraz życzenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.

Dzielimy się treścią Listu.

Jest nam bardzo miło. Dziękujemy!