W trakcie trzydziestoletniej działalności opracowaliśmy około 700 dokumentacji projektowych. Współpracujemy z wieloma podmiotami, m.in. z głównym dysponentem środków publicznych w zakresie infrastruktury Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z jednostkami wojewódzkimi, jak również z inwestorami prywatnymi.

Referencje wystawione przez klientów i partnerów potwierdzają wysokie kompetencje, rzetelność i zaangażowanie naszej firmy.

Poniżej przedstawimy niektóre z opinii na temat Spółki TRAKT.