• Od 1987 roku zajmujemy się kompleksowym projektowaniem drogowych układów komunikacyjnych oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem. Biuro oferuje pełny zakres prac projektowych – poczynając od prognoz ruchu metodą modelowania sieciowego, poprzez analizy i symulacje ruchu, do konkretnych rozwiązań projektowych w fazie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, kończąc na nadzorach autorskich i inwestorskich.

    w trakcie opracowania wykonane projekty

 

W trakcie trzydziestoletniej działalności opracowaliśmy około 700 dokumentacji projektowych. Współpracujemy z wieloma podmiotami, m.in. z głównym dysponentem środków publicznych w zakresie infrastruktury Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z jednostkami wojewódzkimi, jak również z inwestorami prywatnymi.

Referencje wystawione przez klientów i partnerów potwierdzają wysokie kompetencje, rzetelność i zaangażowanie naszej firmy.

Poniżej przedstawimy niektóre z opinii na temat Spółki TRAKT.