Zatrudniamy 120-osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin – inżynierowie drogowi, mostowi, telekomunikacyjni, inżynierii środowiska, biolodzy, geodeci, elektrycy itd. którzy swoją wiedzą inżynierską wykorzystują w sposób twórczy i pomysłowy.