• Od 1987 roku zajmujemy się kompleksowym projektowaniem drogowych układów komunikacyjnych oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem. Biuro oferuje pełny zakres prac projektowych – poczynając od prognoz ruchu metodą modelowania sieciowego, poprzez analizy i symulacje ruchu, do konkretnych rozwiązań projektowych w fazie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, kończąc na nadzorach autorskich i inwestorskich.

    w trakcie opracowania wykonane projekty

 

Zatrudniamy 120-osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin – inżynierowie drogowi, mostowi, telekomunikacyjni, inżynierii środowiska, biolodzy, geodeci, elektrycy itd. którzy swoją wiedzą inżynierską wykorzystują w sposób twórczy i pomysłowy.