Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA:

proponowanych przebiegów obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62.

Planowane przedsięwzięcie, dzieli się na dwa odcinki drogowe, o zróżnicowanym przekroju i parametrach:

Odcinek 1 DK62 – na zachód od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 7km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: przekrój 2×2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 8,0 m (2×3,5 m + obustronne opaski 2×0,5m)
  • szerokość pasa dzielącego: min. 5 m (wraz z opaskami 0,5 m)
  • szerokość opasek zewnętrznych: 0,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

 

Odcinek 2 DK62 – na południe od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 2,5 km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: 1×2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 7,0 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

Przebieg drogi.

Poniżej prezentujemy rozpatrywane warianty obwodnicy.

[MMFileList folder=”../../2018/07″ format=”li” types=”pdf” format=”li”]