Szanowni Państwo,

Jako prężnie rozwijająca się firma realizująca ambitne projekty infrastrukturalne dla dróg najwyższych klas w Polsce (autostrady, drogi ekspresowe), a także w ramach programu budowy „100 obwodnic” współpracujemy zarówno z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jak również w systemie „Projektuj i Buduj” z największymi wykonawcami robót w Polsce – Budimex S.A., Polaqua Sp. z o.o., Mirbud S.A., Kobylarnia S.A., Strabag Sp. z o.o., Mota-Engil S.A., Aldesa Polska Sp. z o.o.

W związku z powyższym obecnie prowadzimy nabór do pracy na stanowiskach wymienionych w zaproszeniu do składania ofert.
Czego oczekujemy? Przede wszystkim chęci do pracy. Jeśli nie masz doświadczenia trafisz u nas do Zespołu Pomocy Technicznej, gdzie uzupełnisz wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania oraz merytoryczną, wykonując pracę dla poszczególnych zespołów projektowych, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że programy nauczania niektórych uczelni bywają odległe od rzeczywistych potrzeb. Jest więc to czas na „nadgonienie” wszystkich braków i solidne nauczenie się pracy w środowisku AutoCAD / Civil 3D – jesteśmy biurem projektów, w którym skupiona jest największa ilość stanowisk tego oprogramowania w Polsce. Czas przebywania w Zespole Pomocy Technicznej jest uzależniony od poziomu wiedzy, z którą kandydat rozpoczyna pracę oraz tempa podnoszenia swoich kwalifikacji. Z reguły jest to okres od 3 do 6 miesięcy.
Po uzyskania pierwszych „szlifów” w ZPT, wstępnie oszlifowany „diament” trafia do Zespołu Projektowego, gdzie pod okiem Kierownika Zespołu i Kolegów w zespole, uczestniczy w realizacji tematów projektowych realizowanych przez Biuro.
Z miłą chęcią nawiążemy również współpracę z osobami, które posiadają doświadczenie w projektowaniu, takie osoby trafiają do Zespołów Projektowych, gdzie od razu są angażowani do realizacji zadań projektowych przy wsparciu i pomocy Kierownika Zespołu
Z uwagi na fakt, że projektujemy bardzo ważne i odpowiedzialne obiekty, oczekujemy od pracowników odpowiedniej wiedzy, samokształcenia i pracy o wysokiej jakości.
Tych z Państwa, którzy nie mają ochoty podnosić swoich kwalifikacji lub po prostu nie chce im się pracować, zapraszamy do konkurencji 🙂
Oprócz wynagrodzenia oferujemy również:
– pracę w elastycznym czasie pracy,
– w uzasadnionych przypadkach okazjonalną pracę zdalną,
– dofinansowanie do wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,,
– dofinansowanie do innych form kulturalno-sportowo-rekreacyjnych (kino, teatr, rozrywka szeroko rozumiana, zajęcia sportowe itd.),
– raz w kwartale każdy z naszych Zespołów Projektowych integruje się we własnym gronie – według własnego uznania,
– ogólnofirmową integrację w formie jesiennego wyjazdu szkoleniowo-rekreacyjnego,
– organizujemy „Owocowe Poniedziałki”.
Staramy się, aby atmosfera w biurze była miła i przyjazna, chociaż przy prawie 150 pracownikach jest oczywiste, że mamy do czynienia z ogromnym przekrojem charakterów i czasami mimo najszczerszych chęci, coś tam zgrzytnie.
Zadania, które realizujemy również stawiają nam niekiedy trudne reżimy jakościowe i czasowe, dlatego – będąc ludźmi – zdarza się, że kogoś poniosą nerwy. Ważne jest to, że wszyscy nauczyliśmy się panować nad swoimi emocjami wtedy, gdy przeszkadzają one w pracy.
Jeśli więc masz ochotę przeżyć prawdziwą inżynierską przygodę, dołączyć do grona świetnych fachowców, pracować pod banderą Firmy mającej opinię firmy rzetelnej i fachowej w realizacji największych projektów infrastrukturalnych w Polsce, a do tego chcesz zdobyć doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania dróg wysokich klas technicznych – zapraszamy! Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@trakt.eu

AKTUALNE OFERTY PRACY

Asystent-ka-Projektanta-Branzy-Elektroenergetycznej_Katowice.pdf Asystent-ka Projektanta Branży Elektroenergetycznej_Katowice.pdf application/pdf

Download 578.72 KB 15 marca 2024
578.72 KB15 marca 2024
Specjalista-tka-ds_-Geofizyki-Asystent-ka-Geofizyka_Katowice.pdf Specjalista-tka ds. Geofizyki - Asystent-ka Geofizyka_Katowice.pdf application/pdf

Download 214.6 KB 28 maja 2024
214.6 KB28 maja 2024

2

Aby Pani/Pana aplikacja mogła zostać rozpatrzona, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji w formie oświadczenia dołączonego do aplikacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji w Trakt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.”

Jeżeli Pani/Pana aplikacja ma pozostać w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, niezbędne jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia dołączonego do aplikacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w w Trakt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.”

 

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Trakt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A, dalej jako Trakt/Administrator kontakt: pelnomocnik@trakt.eu.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na, w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.: • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy); • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

4) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 miesiące od zakończenia roku, w którym zakończył się proces rekrutacji lub w którym otrzymano dokumenty aplikacyjne

5) posiada Pani/Pan: ◦ prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę, ◦ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; ◦ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;

6) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: • wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania w procesie rekrutacji, • dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.