Spotkania informacyjne – 7.11.2018 – 9.11.2018

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA:
BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S11 KĘPNO – A1 NA ODCINKU KĘPNO – GRANICA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY OLESNA)

Poniżej do pobrania raport ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w dniach 7.11.2018 – 9.11.2018.

Poniżej do pobrania plan orientacyjny z rozpatrywanymi wariantami drogi ekspresowej S11, zaktualizowany po Spotkaniach informacyjnych.Harmonogram zrealizowanych spotkań informacyjnych, wraz z prezentowanymi wariantami drogi ekspresowej:

Gmina Baranów oraz Gmina Łęka Opatowska
07.11.2018 r. godz. 17.00
w Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 2, Łęka Opatowska

Gmina Bolesławiec oraz Gmina Byczyna
08.11.2018 r. godz. 19.00
w Ośrodku Kultury w Byczynie, ul. Borkowska 1, Byczyna

Gmina Kluczbork oraz Gmina Lasowice Wielkie
09.11.2018 r. godz. 17.00
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 17, Kluczbork

Inwestor:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

DROGA EKSPRESOWA S11 – odcinek o długości ok. 44 -47 km

• klasa techniczna: S
• prędkość projektowa: Vp= 100 km/h
• prędkość miarodajna: Vm= 110 km/h
• przekrój: 2×2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu szerokości 3,5m)
• szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym 2 opaski o szer. 0.5m)
• szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
• szerokość poboczy: 2,0m + poszerzenie z uwagi na widoczność oraz lokalizację urządzeń wyposażenia drogi (oznakowanie, oświetlenie, ekrany akustyczne)
• skrajnia pionowa: 5,0m
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

Poniżej prezentujemy rozpatrywane warianty drogi ekspresowej, aktualne na dzień spotkań informacyjnych.

Do pobrania plan orientacyjny

02_768_S11_plan_orientacyjny

Do pobrania folder informacyjny:

03_768_S11_folder_informacyjny

Do pobrania wniosek:

04_768_S11_wniosek