Spotkania informacyjne

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ETAPU KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA:
BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S11 KĘPNO – A1 NA ODCINKU KĘPNO – GRANICA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY OLESNA)

Harmonogram planowanych spotkań informacyjnych:

Gmina Baranów oraz Gmina Łęka Opatowska
24.02.2020 r. godz. 16.00
w Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 2, Łęka Opatowska


Gmina Bolesławiec oraz Gmina Byczyna

27.02.2020 r. godz. 16.00
w Ośrodku Kultury w Byczynie, ul. Borkowska 1, Byczyna


Gmina Kluczbork oraz Gmina Lasowice Wielkie
28.02.2020 r. godz. 16.00
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 17, Kluczbork

Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania projektowe dla planowanego odcinka drogi ekspresowej S11 w wariancie W2B, w tym zaproponowane skomunikowanie działek przyległych za pośrednictwem dróg dojazdowych.

Inwestor:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

DROGA EKSPRESOWA S11 – odcinek o długości ok. 46 km

• klasa techniczna: S
• prędkość projektowa: Vp= 100 km/h
• prędkość miarodajna: Vm= 110 km/h
• przekrój: 2×2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu szerokości 3,5m)
• szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym 2 opaski o szer. 0.5m)
• szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
• szerokość poboczy: min 0,75m + poszerzenie z uwagi na widoczność oraz lokalizację urządzeń wyposażenia drogi (oznakowanie, oświetlenie, ekrany akustyczne)
• skrajnia pionowa: 5,0m
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

Do pobrania plan orientacyjny
02_768_S11_plan_orientacyjny

Do pobrania plany sytuacyjne

768_000_t1_2_KP_W2B_rys_02_W2B_00_legenda

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01A_plan_syt_km_0000_1000

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01_plan_syt_km_0000_2100

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_02_plan_syt_km_2100_4800

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_03_plan_syt_km_4800_6100

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_04_plan_syt_km_6100_8200

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_05_plan_syt_km_8200_9900

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_06_plan_syt_km_9900_11600

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_07A_plan_syt_km_11600_13000_W_Siemianice_Wariant_1

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_08_plan_syt_km_13000_16500

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_09_plan_syt_km_16500_20100

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_10A_plan_syt_km_20100_22400

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_11A_plan_syt_km_22400_24700_W_Byczyna_Wschód_Wariant_1

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_12_plan_syt_km_24700_26500

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_13_plan_syt_km_26500_29900

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_14A_plan_syt_km_29900_32900

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_14B_plan_syt_km_29900_32900

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_15_plan_syt_km_32900_35500

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_16_plan_syt_km_35500_36200

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_17A_plan_syt_km_36200_39000_W_Kluczbork_Północ_Wariant_3

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_18A_plan_syt_km_36200_37100_W_Kluczbork_Północ_Wariant_3

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_19A_plan_syt_km_39000_41800_W_Kluczbork_Południe_Wariant_2

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_20_plan_syt_km_41800_44600

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_21_plan_syt_km_44600_45803

Do pobrania wniosek: