Rada projektu nr 10 – 2019.01.21

Opublikowane przez piotr_ek w dniu

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta, przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu.

Podjęto decyzję o wprowadzeniu korekt przebiegu trasy drogi S11 w wariancie niebieskim (W1) oraz żółtym (W2B) w celu ograniczenia kolizji z najcenniejszymi fragmentami Lasów Doświadczalnych.