Protokół posiedzenia KOPI (Etap KP) – 19.04.2021

Opublikowane przez piotr_ek w dniu

W dniu 19.04.2021 r. został przyjęty protokół z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 18.02.2021 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie.
(posiedzenie odbyło się zdalnie za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu)

W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji przyjęto wariant W2B (żółty) do dalszych prac projektowych.