Raport ze Spotkań Informacyjnych – 2020.06.30

Opublikowane przez piotr_ek w dniu

Zakończono analizę wniosków przekazanych przez mieszkańców na etapie opracowywania Koncepcji Programowej.

Przygotowano w porozumieniu z GDDKiA odpowiedzi na wnioski mieszkańców

Poniżej udostępniono do pobrania opracowanie w formie tabelarycznego zestawienia wniosków wraz z odpowiedziami.

oraz raport z przebiegu Spotkań Informacyjnych.

Poniżej do pobrania plan sytuacyjny z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie projektowanego odcinka drogi S11: