Bez kategorii

Raport ze Spotkań Informacyjnych

Zakończono analizę wniosków przekazanych przez mieszkańców. Przygotowano w porozumieniu z GDDKiA odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Udostępniono do pobrania opracowanie z formie tabelarycznego zestawienia wniosków wraz z odpowiedziami. Poniżej do pobrania aktualny plan orientacyjny z rozpatrywanymi wariantami drogi ekspresowej S11.

Bez kategorii

Rada projektu nr 10 – 2019.01.21

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta, przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Podjęto decyzję o wprowadzeniu korekt przebiegu trasy drogi S11 w wariancie niebieskim (W1) oraz żółtym (W2B) w celu ograniczenia kolizji z najcenniejszymi fragmentami Więcej…

Bez kategorii

Rada projektu nr 9 – 2018.12.20

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie GDDKiA Opole przy udziale Zamawiającego i Projektanta oraz przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Omówiono aktualne warianty przebiegów trasy S11 oraz ich kolizje z Leśnymi Zakładami Doświadczalnymi „Laski” oraz „Marianka”.

Bez kategorii

Rada projektu nr. 3 – 20180613

Rada Projektu odbyła się 13.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminy Łęka Opatowska, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego – GDDKiA Odział Opole oraz Oddziału Poznań, Wójta Gminy Łęka Opatowska, przedstawicieli Rady Gminy, Sołtysów oraz przedstawiciela nadleśnictwa oraz Projektanta.