Protokół posiedzenia KOPI (Etap KP) – 19.04.2021

W dniu 19.04.2021 r. został przyjęty protokół z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 18.02.2021 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie.(posiedzenie odbyło się zdalnie za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu) W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji przyjęto wariant W2B (żółty) do dalszych prac projektowych.

Raport ze Spotkań Informacyjnych – 2020.06.30

Zakończono analizę wniosków przekazanych przez mieszkańców na etapie opracowywania Koncepcji Programowej. Przygotowano w porozumieniu z GDDKiA odpowiedzi na wnioski mieszkańców Poniżej udostępniono do pobrania opracowanie w formie tabelarycznego zestawienia wniosków wraz z odpowiedziami. oraz raport z przebiegu Spotkań Informacyjnych. Poniżej do pobrania plan sytuacyjny z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie projektowanego Czytaj dalej…

Protokół posiedzenia KOPI – 21.10.2019

W dniu 21.10.2019 r. został przyjęty protokół z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 23.07.2019 r. w Warszawie. W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji przyjęto wariant W2B (żółty), jako rekomendowany do wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz przyjęto go do dalszych prac projektowych na etapie Czytaj dalej…

Raport ze Spotkań Informacyjnych

Zakończono analizę wniosków przekazanych przez mieszkańców. Przygotowano w porozumieniu z GDDKiA odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Udostępniono do pobrania opracowanie z formie tabelarycznego zestawienia wniosków wraz z odpowiedziami. Poniżej do pobrania aktualny plan orientacyjny z rozpatrywanymi wariantami drogi ekspresowej S11.

Rada projektu nr 10 – 2019.01.21

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta, przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Podjęto decyzję o wprowadzeniu korekt przebiegu trasy drogi S11 w wariancie niebieskim (W1) oraz żółtym (W2B) w celu ograniczenia kolizji z najcenniejszymi fragmentami Czytaj dalej…

Rada projektu nr 9 – 2018.12.20

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie GDDKiA Opole przy udziale Zamawiającego i Projektanta oraz przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Omówiono aktualne warianty przebiegów trasy S11 oraz ich kolizje z Leśnymi Zakładami Doświadczalnymi „Laski” oraz „Marianka”.