Rada projektu nr. 3 – 20180613

Rada Projektu odbyła się 13.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminy Łęka Opatowska, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego – GDDKiA Odział Opole oraz Oddziału Poznań, Wójta Gminy Łęka Opatowska, przedstawicieli Rady Gminy, Sołtysów oraz przedstawiciela nadleśnictwa oraz Projektanta.

Podpisanie umowy – 20180301

W dniu 01 marca br. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. podpisana została umowa na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 Więcej…