Protokół posiedzenia KOPI – 21.10.2019

Opublikowane przez piotr_ek w dniu

W dniu 21.10.2019 r. został przyjęty protokół z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 23.07.2019 r. w Warszawie.

W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji przyjęto wariant W2B (żółty), jako rekomendowany do wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz przyjęto go do dalszych prac projektowych na etapie Koncepcji Programowej.

Obecnie prowadzone są prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz prace związane z opracowaniem Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla rekomendowanego przebiegu drogi S11.

Do końca listopada br. Inwestor złoży wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Do pobrania: 768_S11_plan_orient_KP-01.01.pdf